İslam Almanya’nın Dini Olacaktır

Yayın tarihi:12/02/1395
Tahran, 1 Mayıs 2016- Bir Alman düşünce kuruluşu tarafından yapılan son araştırma sonuçları İslam’ın geniş göçler yüzünden bu ülkede en büyük dine dönüştüğünü göstermektedir.
Bu araştırma sonucu yenilerde yıllık raporlar şeklinde Alman Uzman Göç ve Uyum Vakıflar Konseyi (SVR) tarafından yayınlanmıştır. İslam’ın Alman toplumunun önemli bir parçası olduğunu göstermektedir.
Bu araştırma Kuzey Afrika ve Ortadoğudan Almanya’ya kitlesel göç yüzünden bu ülkenin çok dinli bir ülke haline geldiğini göstermektedir.
Raporda yayınlanan istatistiklere göre, Almanya’ya gelen yeni muhacirlerin % 73’nün Müslüman olduğu ve sadece % 13’nün Hıristiyan olduğu yönündedir.
Rapora göre, Almanya’da dindar Hıristiyanların düşüşünün bu ülkede İslam’ın büyümesi üzerinde büyük etkisi vardır.
1970 yılında yaklaşık olarak Batı Almanya halkının % 95’i kendini Katolik veya Proteston Hıristiyan olarak tanıttı. Ancak şimdi bu rakam yaklaşık % 65’tir.