Hac kurumu sorumlularını kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi, dost ve düşman'ın yerinin karıştırılmaması gerektiğini bildirdi

Yayın tarihi:09/06/1394
İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün (Cumartesi) sabah Hac teşkilatı ilgilileri ve müdürlerini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, haccın, "İslam'ın devamı" ve İslam ümmetinin "Vahdet ve azameti"nin tecellisi olduğunu bildirerek, bu büyük ilahi farizanın ferdi ve sosyal boyutlarına dikkat çekerek, büyük Hac kongresinde İran halkının vahdet bahşedici tecrübesinin aktarılmasının, İslam ümmeti fertleri içerisinde dayanışma, gönül ortaklığı, kudret ve vahdete sebep olacağını bildirdi.
Haccın öteki ilahi farzlara oranla eşsiz özelliklerini hatırlatın İslam İnkılâbı Rehberi, haccın ferdi ve sosyal olmak üzere iki farklı boyutunun bulunduğunu, bu boyutların her ikisinin de riayet edilmesinin müslüman halkları ve özellikle hacıların dünyevi ve uhrevi saadetleri üzerinde istisnai bir etki bırakacağını söyledi.
Allah'ın evini ziyaret etmek ve hac merasimini yerine getirmenin insan ruhunun temizlenmesi, Allah'a yakınlaşma ve tüm ömür için gerekli azığın toplanmasında istisnai bir fırsat olduğunu, hac amellerinin her birinin kadrinin bilinmesi gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Haccın sosyal boyutunu açıklayarak, muhtelif ırk, renk, mezhep, kültür ve dış görünüşe sahip tüm halklardan insanların bir anda Mekke ve Medine'de bir araya gelmesine temasla, haccın "İslami vahdet"in sağlanması yönünde gerçek bir fırsat ve tecelli olduğunu söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi, milliyet kavramının büyütülmesi gibi muhtelif metotlarla İslam ümmetinin hakikat ve önemini renksizleştirmeye çalışanları eleştirerek, haccın İslam ümmetinin oluşması hususunda anlamlı bir örnek ve dünya müslümanları arasında gönül, dil ortaklığı ve dertleşme konusunda çok büyük bir fırsat olduğunu bildirdi.
Müslüman halkların yararlı tecrübelerinin beyan ve aksettirilmesinin İslam ümmetinin takviyesini ve güçlendirilmesini beraberinde getireceğini hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, bu konuyla ilgili olarak İran halkının düşman tanıma, düşman'a güvenmeme ve düşmanla dostu karıştırmama konusundaki etkili ve önemli tecrübelerine temasla, "Halkımız, takdire şayan bir idrakle, dünya müstekbirliği ve siyonizmin İran halkı ve İslam ümmetinin gerçek ve inatçı düşmanı olduğunun farkına varmıştır. Bunun için de milli ve İslami tüm toplantı ve programlarında Amerika ve Siyonizm aleyhine sloganlar atmaktalar. Son 36 yıl zarfında, müstekbirlik bazen İran'a karşı düşmanlığını başka ülkelerin dil ve davranışından belirtmiştir. Fakat İran halkı her zaman söz konusu ülkelerin aldatıldıkları ve Amerika ve İsrail'den ibaret olan gerçek düşman'ın oyuncağı olduklarının farkında olmuştur" dedi.
Bazı İslam ülkesinde bir takım İslami grupların oluşmasındaki başarısız tecrübeye de değinen Ayetullah Hamanei, onların İran halkının aksine dost ve düşman'ın yerini yanlış kavradıklarını ve bunun zararını da çektiklerini söyledi.
İran halkının hac merasimi esnasında öteki halklara aktarabileceği tecrübelerden bir başkasının ise İttihad ve birlik tecrübesi olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, "İran halkı, "akidevi, fikri ve siyasi" tüm ihtilaflara, kavmiyetçi farklılıklara rağmen kendi içinde milli vahdet ve dayanışmayı korumuştur. Nitekim bu ilahi nimetin kadrini çok iyi bilmektedir ve bu değerli tecrübe öteki müslüman halklara da aktarılmalıdır" ifadesini kullandı.
Ayetullah Hamanei, bazı ülkelerde mezhebi, siyasi ve hatta grupçuluk bahanelerle var olan iç çatışmaların, söz konusu ülke halklarının vahdetin kadrini bilmemelerinden kaynaklandığını belirterek, Allah'ın hiçbir kavimle yakınlığı veya akrabalığının bulunmadığını, bir halkın birlik ve dayanışmanın kadrini bilmemesi durumunda, Allah Taala'nın onları ihtilaf, çatışma ve kan dökme belasına duçar edeceğini söyledi.
Dünya diktatör ve zalimlerinin, İslam, İran ve İslam nizamı aleyhindeki komplolarını da hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, onlar gerçekte sadece Şia ve İran düşmanı olmadığını hatta Kur'ana karşı komplo içinde olduklarını, çünkü Kur'an ve İslam'ın halkların uyanış merkezi olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.
Ayetullah Hamanei, müstekbirlerin müslümanlara darbe indirmek amacıyla nüfuz elde etme yolları peşinde olduklarını hatırlatarak şöyle dedi:
"Müstekbirliğin sonsuz maddi desteği sayesinde Amerika, Avrupa, işgal altındaki Filistin ve onlara bağımlı ülkelerde onlarca düşünce ve siyasi merkez İslam'ı ve Şia'yı araştırmakta ve İslam ümmeti içerisinde kudrete sebep olan uyanış faktörlerini belirleme ve onlara karşı koyma yollarını araştırmakta ve hayata geçirmeye çalışmakta. Dünya zorbaları. İslam adına şiddet ve tefrika girişimlerini ciddi surette takip etmekte ve İslam dininin adını kötüye çıkarmak, halkları bir birinin canına düşürmek ve hatta bir halk içerisinde çatışma çıkarmak suretiyle İslam ümmetini zayıflatmak istemekteler. Fakat İran halkının vahdet bahşedici ve düşmanı tanıma metodu tecrübesinin hac merasimi sırasında öteki halklara aktarılması bu komployu etkisiz bırakabilir. Elbette hac merasimi sırasında halkların birbirlerine yararlı tecrübelerini aktarmalarının bir takım karşıtları bulunmakta. Ama yine de onun yolunu bulmak gerekmekte."
İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının son bölümünde ise Haccın ferdi ve sosyal boyutlarının dikkate alınması zaruretini hatırlatarak, hacıların bu kutsal beldeler Mekke ve Medine'de bulunma ve nefes alma fırsatından gaflette olmamaları ve alış verişle bu kutsal beldelerden gerektiği gibi yararlanılmaması hasretini çekmemeleri gerektiğini söyledi.
Ayetullah Hamanei hac merasiminin yerine getirme gayreti içinde olmanın sorumlulukların en güzeli ve görkemlisi olduğunu hatırlatarak hac kurumu yetkililerinden matlup bir haccın tahakkuk bulması için var güçleriyle çaba harcamalarını istedi.
İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce İranlı hacılar başkanı ve Veliyyi Fakih'in temsilcisi Huccetul İslam Gaziyi Asker yaptığı kısa bir konuşmada Hz. Fatimei Masume (Selamullah Aleyha) ile Ehli Beyt imamlarının sekizincisi Hz. İmam Rıza (as)ın mübarek veladetleri arasında var olan 10 gün içinde ilan edilen Keramet günleri dolayısıyla tebriklerini bildirerek, bu yılki hac sloganının, "Hac İslami maneviyat, basiret ve gönül ortaklığı" olarak ilan edildiğini söyledi ve "hac personelinin eğitim ve bilim seviyesinin yükseltilmesi, hacılar ve hac kafileleri hocaları için maarif içerikli eğitimlerin verilmesi, bilimsel oturumların düzenlenmesi, hacılar ve sorumluların kapasitesinden yararlanılması gibi programların hac merasimi sırasında hazırlanmış program ve çalışmalarından bazıları olduğunu söyledi.
İran’lı hacılar başkanı, bu yılki hac merasiminin İran halkının onur ve kerametinin korunmasına paralel olarak dünya müslümanlarının vahdet merkezine de dönüşmesi gerektiğini de belirtti.
İran hac kurumu başkanı Evhadi de bu kabul sırasında Hac kurumunun faaliyetleriyle ilgili bir brifing sunarak, hac kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması, hacı adaylarından %62'sinin direkt uçuşlarla Medine şehrine aktarılması, hacıların yemek programlarında çeşitliliğe gidilmesi, hacıların ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin önemli bir bölümünün ülke içinde temin edilmesi, hac masraflarının azaltılması ve akıllı sistemlerle bilgilendirilmesinin bu yılki Hac ve ziyaret teşkilatının başlıca girişimlerinden olduğunu belirterek, bu yıl 455 kafile çerçevesinde İran'dan hac için 64 bin hacı adayının kutsal mekânlara aktarılmasının ön görüldüğünü söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi ayrıca bu kabulden önce Hacla ilgili düzenlenen resim ve kitap sergisini de yakından gördü.