Filistin meselesinin çözümü için 6 stratejik öneri

Yayın tarihi:04/09/1393
Direniş güçlerini takviye etmek için Batı Şeria’nın da silahlandırılması gerekir.
Hekim olan Allah’ın adıyla
 
 
Şüphesiz Filistin meselesi siyonistlerle inananları birbirinden ayıran ince bir hattır. Safları belirleyen, kimin hangi tarafta olduğunu netleştiren bir çizgidir. Siyonist rejimi resmiyette tanıyan ve onunla işbirliği içinde olanlar ve siyonistlerin ayakta kalmasını sağlayanlar, ekonomik, askeri, siyasi her türlü desteği verenler saflarını belirlemiş çizginin bir tarafında duruyor. Çizginin diğer tarafında ise direniş cephesi; yani Filistin”in mazlum halkı ve yıllarca Filistin davasını sahiplendiğinden dolayı her türlü bedeli ödeyen ve ödeyemeye hazır olan Hizbullahi hatta olan müslümanlar bulunuyor. Bir de maç seyreder gibi bu iki birbirine düşman rakibin mücadelesini seyreden, kim galip gelse onu alkışlamaya hazırlanan zavallılar var.
Filistin meselesinin müslümanların birinci sorunu olduğunu defalarca vurgulayan İmam Hamenei, Filistin sorununun nasıl haledileceğinin yollarını da her fırsatta dünyaya haykırıyor.
 
 
1.Strateji: Filistin’in kaderini belirlemek için referandum
İmam Hamenei, üstelenmiş olduğu sorumluluk gereği bütün dünya müslümanlarına yol gösteriyor, müslümanların sorunlarını halletmeleri için stratejiler belirliyor.
Filistin sorununun çözülmesi ve Gazze katliamlarının durdurulması için belirlediği stratejiler şunlardır.
Bağlantısızlar Hareketi Liderlerine yaptığı konuşmada şöyle diyordu:
“Bizim Filistin meselesi hakkında sözümüz şudur: Filistin toprakları Filistinlilere aittir; onu işgal etmek, işgalı sürdürmek büyük bir zulüm ve tahammul edilemez olup dünya barışı ve emniyeti için büyük bir tehlikedir. Filistin sorununu çözmek için Batılıların ve yandaşlarının sunduğu öneriler ve denedikleri yollar yanlış ve başarısız olmuştur. Gelecekte de aynı olacaktır. Biz adilane bir öneri sunduk; Bütün Filistinliler; ister şu anda orada bulunsunlar, ister başka ülkelere göç etmek zorunda bırakılmış olsunlar, Filistinli kimliğini koruyan müslüman, hıristiyan ve yahudi herkesin katılımıyla bir referandum yapılmalıdır. Güven veren ve dikkatli bir denetimle referandum yapılsın ve ülkenin siyasal yapısı belirlensin. Yıllarca zulme uğramış ve vatanlarından çıkarılarak sürgüne gönderilmiş, eziyetlere katlanmış Filistinliler ülkelerine geri dönsünler ve bu referanduma katılsınlar ve daha sonra Anayasa hazırlansın ve seçimlere katılsınlar, işte o zaman barış sağlanmış olur.” 16. Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı/ Tahran-2011
İmam Hamenei “gasıp Siyonist rejimin yok olması gerekir” sözünün ne manaya geldiğini şöyle beyan ediyor:
“Biz diyoruz ki bu topraklarda yaşayan ve bu topraklara ait olan Filistin halkı refeandum yapsın; yani bu topraklara hakim olacak siyasi sistemi halk belirlesin. Siyonist rejimin yok olması demek budur . Bu önerimiz, günümüz dünyasının mantığı ile bağdaşıyor ve dünya bunu çok iyi anlamakta ve beğenmektedir. Meselenin pratik çözümü budur.” Üniversite Öğrencilerine yaptığı konuşma/ 21 Temmuz-2014
 
 
2.Strateji : İslam dünyasının siyonistlerin cinayetleri karşısında birlik ve vahdeti
Müslümanların vahdet ve birliğininın önemini her konuşmasında vurgulayan İmam Hamenei, müslümanların arasındaki ihtilafın düşmanlar tarafından çıkarıldığını ve en önemli meselelerimizi ve sorunlarımızı çözmede bu tefrika ve ihtilafın engellediğini beyan ediyor. Filistin meselesinde de Müslümanların vahdetinin önemine değinerek şöyle buyuruyor:
“Bizim İslam ülkelerine açık mesajımız şudur: Gelin mazluma yardım için ayağa kalkalım. İslam dünyasının, zulüm karşısında sessiz kalmadığını gösterelim. Bu hedefe ulaşmak için bütün İslam ülkeleri siyasi ve gayri siyasi ihtilafları bir kenara bırakmalı ve hep birlikte kan içici siyonistlerin pençesinde el ayak çırpan mazlumların yardımına koşmalıdır.” İslam ülkeleri elçilerine yaptığı konuşma/27 Temmuz 2014
 
 
3. Starteji : Gazze halkının hayatı ihtiyaçlarını temin etmek
Gazze halkına yapılan zulüm ve cinayetler karşısında müslümanların vazife ve görevlerine değinen İmam Hamenei, dünya müslümanlarını Filistin’in dertleriyle dertlenmeye, onaların ihtiyaçlarını gidermeye davet ediyor ve şöyle buyuruyor:
“Bu mazlumlara yardım, yani onların hayatı ihtiyaçlarını temin etmek ve onlara ulaştırmaktır. Bugün onların yemeğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, ilaca ihtiyacı var, hastahaneye ihtiyacı var, elektiriğe ihtiyacı var, evlerinin şehirlerinin onarım ve inşasına ihtiyaçları var, İslam dünyası bunları temin etmek zorundadır.” İslam ülkeleri elçilerine yaptığı konuşma/27 Temmuz 2014
 
 
4.StratejiSiyonist rejime, ekonomik ve siyasi tavır koymak
60-70 yıldır bir kanser tümörü gibi Ortadoğu’yu saran siyonist virusu malesef İslam ülkeleri tarafından resmiyette tanınıp işbirliğine girilmektedir. Siyonistlerin Filistin’in mazlum halkına yaptıkları gözardı edilerek her geçen gün siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler güçlendirilmektedir. İmam Hamenei bu konuda şöyle diyor:
“İslam dünyası, bütün İslam ülkeleri, müslüman halkların tek tek hepsi siyonistlere karşı durması gerekir, onlardan uzak durmaları/beraat etmeleri gerekir, onlara nefretlerini belirtmeleri gerekir, onları bu yaptıklarından dolayı kınamalaıdırlar. Onları inzivaya sürüklemek herkesin vazifesidir; imkanları varsa ekonomik tepki koymalı, siyasi tavir alamlıdırlar, bunlar İslam ümmetinin vazifeleridir.” İslam ülkeleri elçilerine yaptığı konuşma/ 27 Temmuz 2014
 
 
5.Strateji: Filistin’in tamamında direniş güçlerini silahlandırma
“Yapılan bu kadar çok cinayetlerin karşısında Filistinlilerin direnip siyonistlere darbe vurmasını engellenek için Filistinlileri silahsızlandırmak istiyorlar. Tam aksine bütün dünya özellikle de İslam dünyasının vazifesi yapabildikleri kadarıyla Filistin halkını mücehhez kılmalıdırlar.” Ramazan bayramı namazı hutbesi/ Temmuz/ 2014
 
 
6. Strateji: Direniş güçlerini güçlendirmek için Batı Şeria’nın da silahlandırma
Gazze halkının onurlu duruşu, siyonist zulmü karşısında dimdik ayada duruşu, baskı, katliam, zulüm ve cinayetlere rağmen siyonistler karşısında boyun eğmemesi direnişin ne kadar izzetli olduğunu gösteriyor. Bu izzetli dik duruşu hazm edemeyen uzlaşmacı siyonist yandaşları Filistinli direnişcileri masaya oturtmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar masa başında hakkını alabileceğini düşünen bu zavallılar, her oturuşlarında Filistin’in bir parçasının daha işgal edilmesine sebep olmuşlardır. Filistin sorununun çözümünün masa başındaki adaletsiz barış olmadığını defalarca vurgulayan İmam Hamenei şöyle buyuruyor:
“Filisitin’in geleceğini ve kaderini düşünenler birşey yapmak istiyorlarsa yapılması gereken şudur; ordaki halkı silahlandırmalıdırlar. Filistinlileri bu durumdan kurtaracak tek yol kudrete sahip olup güçlerini göstermeleridir. Aksi taktirde yumuşak davranmak, itaatkar olmak, uzlaşmak Filistinlilerin yararına olmayacak ve bu gaddar, vahşi, habis ve kurt sıfatlı düşmanın cinayetlerinden azaltmayacaktır.” Üniversite Öğrencilerine yaptığı konuşma/ 21 Temmuz
 
 
Hazırlayan: Sabahattin Türkyılmaz